Pure Land Buddhist Fellowship Center
Liên Hữu Tịnh Độ
  1455 County Road 137 / Hutto, Texas 78634
Tel: ( 512) 846 - 2348 & ( 512 ) 955- 4800
Email: lienhuutinhdo@yahoo.com & Website: http://lienhuutinhdo.org
 

Liên Hữu Tịnh Độ
CHƯƠNG TRÌNH
HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ - NEPAL
Từ ngày 7 tháng 11 đến 22 tháng 11 năm 2016 (16 ngày)
SUỐI NGUỒN TÂM LINH
(Đây là lần thứ 2 chúng tôi tổ chức)

Hành hương về xứ Phật để được chiêm bái và tham quan những Thánh tích, đó là khát vọng, ao ước cao cả nhất của những người Phật tử! Thật vậy, tận trong tâm khảm của mỗi người con Phật chúng ta, ai ai cũng mong mõi được ít nhất một lần trong đời về chiêm ngưỡng và lễ bái các Thánh tích, để tiếp nhận thêm niềm tin, sức sống và năng lượng bình an từ tuệ giác của đức Thế Tôn. Đặc biệt là phước báo thù thắng từ việc chiêm bái Thánh tích mà Đức Thế Tôn đã huyền ký rằng nếu ai đã từng một lần chiêm bái Thánh tích rồi từ trần với tâm thâm tín hoan hỷ, thì sẽ được sanh về cõi lành - thiện xứ.

Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn (Mahaparanibbana Sutta), Đức Phật dạy: “Này Ananda, có bốn Thánh tích, kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Thế nào là bốn?

“Đây là chỗ Như Lai đản sanh”, này Ananda, đó là Thánh tích, kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính.

“Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ Vô thượng Chánh đẳng giác”, này Ananda, đó là Thánh tích, kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính.

“Đây là chỗ Như Lai chuyển Pháp luân vô thượng”, này Ananda, đó là Thánh tích, kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính.

“Đây là chỗ Như Lai diệt độ, nhập Vô dư y Niết bàn”, này Ananda, đó là Thánh tích, kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính.

“Đây là chỗ Như Lai diệt độ, nhập Vô dư y Niết bàn”, này Ananda, đó là Thánh tích, kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính.

Này Ananda, đó là bốn Thánh tích, kẻ thiện tín cư sĩ cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Này Ananda, các thiện tín Tỷ kheo, Tỷ kheo ni, nam nữ cư sĩ sẽ đến với niềm suy tư: “Đây là chỗ Như Lai H1 đản sanh”, “Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ Vô thượng Chánh đẳng giác”, “Đây là chỗ Như Lai chuyển Pháp luân vô thượng”, “Đây là chỗ Như Lai diệt độ, nhập Vô dư y Niết bàn”.

Này Ananda, những ai trong khi chiêm bái những Thánh tích mà từ trần với tâm thâm tín hoan hỷ, thời những vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh cõi thiện thú, cảnh giới chư Thiên.” (ĐTKVN, Trường Bộ I, Kinh Đại Bát Niết Bàn, VNCPHVN ấn hành, 1991, tr 643).

Với sự thù thắng của việc hành hương chiêm bái các thánh tích đó! Nay, Chùa Tịnh Độ sẽ tổ chức chuyến hành hương xứ Phật, nhằm tạo duyên lành cho quý Phật tử được về thăm đất Phật, để chiêm bái, đảnh lễ và tu tập. Chúng tôi xin thông báo đến quý Phật tử xa gần được rõ và kính mời quý vị tham dự chuyến hành hương này, đây là một cơ hội hiếm quý cho tất cả Phật tử chúng ta.

THỜI GIAN LỘ TRÌNH NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM NGHỈ
Day 1
(7/11/2016)
USA → New Delhi, Ấn độ - Đoàn tập trung tại sân bay Houston, để làm thủ tục xuất cảnh đi Ấn độ (Ban tổ chức sẽ thông báo chi tiết sau!) USA
Day 2
(8/11/2016)
New Delhi, Ấn Độ

- Đón đoàn tại phi trường quốc tế Indira Gandhi (New Delhi) và đưa đoàn về nghỉ tại khách sạn.
- Dùng tối & nghỉ tại khách sạn Asok Country Resort, New Delhi.
New Delhi
Day 3
(9/11/2016)
Delhi → Lucknow → Sravasti (Xá Vệ)

- 8g30 sáng, khởi hành ra phi trường nội địa New Delhi đi Lucknow. Xe bus đón đoàn tại sân bay Lucknow và đưa đoàn về Sravasti (Thành Xá Vệ). Ăn trưa tại nhà hàng trên đường.
- Tối nghỉ tại khách sạn Lotus Nikkon, ở Sravasti.
Sravasti (Xá Vệ)
Day 4
(10/11/2016)
Sravasti → Lumbini (Xá Vệ → Lâm Tỳ Ni)

- Jetvana Vihar: Sáng đoàn viếng thăm Tịnh xá Kỳ Hoàn do cư sĩ Cấp Cô Độc hiến cúng. Tại Thánh địa Kỳ Hoàn, đoàn sẽ đảnh lễ và chiêm bái: cây Bồ Đề do Tôn giả A Nan trồng, H ư ơ n g t h ấ t c ủ a đ ứ c P h ậ t (Gandhakuti), tháp của Tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, La Hầu La. Thăm địa điểm Đức Phật độ Ngài Vô Não (Angulimala) và nền nhà biệt thự của Trưởng giả Cấp Cô Độc.
- Xá Vệ → Lâm Tỳ Ni: Ăn trưa tại khách sạn và khởi hành đi Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật Đản sanh.
- Chiêm bái thành Ca-tỳ-la-vệ tại Ấn độ, trên đường qua Nepal.
- Lâm Tỳ Ni (Nepal): Tối nghỉ tại khách sạn Lumbini Resort, Lâm Tỳ Ni.
Lumbini (Lâm Tỳ Ni, Nepal)
Day 5
(11/11/2016)
Lumbini (Lâm Tỳ Ni)

- Sáng, chiêm bái vườn Lâm Tỳ Ni, nơi đức Phật Đản sanh, đền thờ thánh mẫu Maya, trụ đá Vua A-dục, hồ lịch sử nơi thánh mẫu Maya tắm trước khi hạ sinh thái tử, ngồi thiền quán dưới cội bồ-đề bên cạnh hồ…
- Viếng thăm Vương thành Ca Tỳ La Vệ, ngôi mộ vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya.
- Chiều viếng thăm các chùa viện quanh Thánh địa Lâm Tỳ Ni.
-Đảnh lễ nơi Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni Đản sanh.
-Viếng thăm chùa Kudan, nơi Đức Phật độ La Hầu La xuất gia…
-Tối nghỉ lại tại khách sạn Lumbini Resrt, Lâm Tỳ Ni.
- Chương trình văn nghệ, trà đạo…
Lumbini (Lâm Tỳ Ni, Nepal)
Day 6
(12/11/2016)
Lumbini → Kushinagar (Lâm Tỳ Ni→Câu Thi Na)

- Câu Thi Na: Sau khi ăn sáng, đoàn khởi hành về Kushinagar (Câu Thi Na, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn).
-Ăn trưa tại khách sạn Lotus Nikkon.
-Chiều, đoàn chiêm bái và đảnh lễ tôn tượng Đức Phật Niết Bàn tại chùa Ðại Niết Bàn (Mahaparinirvana), tụng kinh tại Đại Bảo Tháp. Viếng thăm và đảnh lễ tôn tượng Đức Phật. Lễ đốt nến cúng dường Đức Phật.
- Đảnh lễ Tháp nơi Trà tỳ Kim thân Đức Phật và phân chia xá lợi, thăm viếng các chùa và tự viện trong khu vực.
- Tối nghỉ tại khách sạn ở LotusNikkon, Câu Thi Na.
Kushinagar (Câu Thi Na)
Day 7
(13/11/2016)
Kushinagar→Vaishali (Câu Thi Na → Tỳ Xá Ly)

- Sau khi dùng sáng tại khách sạn, đoàn sẽ khởi hành đi Tỳ Xá Ly.
- Chiều đến Tỳ Xá Ly, check in, dùng cơm trưa tại khách sạn.
- Tỳ Xá Ly: đoàn sẽ viếng thăm và chiêm bái các di tích tại Tỳ Xá Ly, nước Cộng hòa đầu tiên trên thế giới.
- Tham quan tháp thờ xá lợi Phật, tháp Hòa Bình của Phật giáo Nhật Bản, tham quan giảng đường Trùng Cát, nơi thành lập Ni đoàn đầu tiên trên thế giới, trụ đá của Vua A Dục, tháp A Nan, hương thất của Đức Phật, tu viện Kiều Đàm Di Mẫu, ao Di Hầu
- Tham quan chùa Kiều Đàm Di Mẫu của Việt Nam.
- Dùng cơm tối và nghỉ tại khách sạn Vaishali Residency, Tỳ-xá-ly.
Vaishali (Tỳ Xá Ly)
Day 8
(14/11/2016)
Vaishali → Rajgir (Tỳ Xá Ly → Vương Xá, Linh Thứu)

- Sau khi dùng sáng tại khách sạn, đoàn khởi hành đi Vương Xá thành.
- Thăm trường Đại Học Nalanda
- Dùng cơm trưa tại khách sạn Rajgir Residency.
- Vương Xá: Chiều, đoàn sẽ đi thăm Tịnh Xá Trúc Lâm (Venuvana).
- Dùng cơm tối, và nghỉ tại khách sạn Rajgir Residency, Vương Xá.
Rajgir (Vương Xá)
Day 9
(15/11/2016)
Rajgir → Bodh Gaya (Vương Xá → Bồ Đề Đạo Tràng)

- Sáng, chiêm bái núi Linh Thứu (Gridhakuta Hill), nơi Đức Phật thuyết giảng nhiều bộ kinh Đại thừa; Kinh hành và tụng kinh trên đỉnh núi Linh Thứu. Thăm thạch thất của Tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và A Nan… - Thăm vườn xoài Danh Y Kỳ Bà, nền ngục giam vua Tần Bà Sa La (Bimbinsara’s jail). - Dùng trưa tại khách sạn. - Vương Xá → Bồ Đề Đạo Tràng: Chiều, đoàn khởi hành đi Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo và dùng tối tại khách sạn Tathagat, Bồ Đề Đạo Tràng. - Tối, buổi lễ Cầu an tại thánh địa Bồ Đề đạo tràng, và nghỉ đêm tại khách sạn Tathagat. Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng)
Day 10
(16/11/2016)
Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng)

- Sáng, tu tập tại Đại Tháp, tụng kinh, lễ Phật, kinh hành…
- Chiêm bái những nơi Đức Phật đã ngồi thiền trong 7 tuần lễ sau khi thành đạo, tại thánh địa Bồ đề đạo tràng.
-Thuyết minh về cây Bồ Đề và lịch s ử c ủ a Đạ i T h á p Gi á c Ng ộ (Mahabodhi Temple) nơi Bồ Đề Đạo Tràng.
- Thời pháp về ý nghĩa Phật thành đạo.
- Chiều, mua sắm tự do.
- Tối,buổi lễ dâng Pháp Y cúng dường lên tôn tượng Đức Phật tại Đại Tháp.
- Nghỉ đêm tại khách sạn Tathagat.
Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng)
Day 11
(17/11/2016)
Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng)

- Sáng, tu tập tại Đại Tháp, tụng kinh, lễ Phật, kinh hành...
- Trưa, Phát cơm từ thiện cho những người nghèo tại Đại Tháp.
- Chiều, Thăm tôn tượng Đại Phật tại chùa Nhật bản, và các chùa lân cận tại Bồ Đề đạo tràng...
- Tối, tu tập tụng kinh, lễ Phật và kinh hành tại Đại Tháp...
- Nghỉ đêm tại khách sạn Tathagat.
Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng)
Day 12
(18/11/2016)
Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng)

Sáng, viếng thăm Khổ Hạnh Lâm, nơi Đức Phật tu khổ hạnh 6 năm; tháp nàng Sujata, sông Ni Liên Thiền vv...
- Chiều, làm từ thiện, phát quà cho 250 học sinh nghèo tại chùa Srilanka gần sông Ni Liên Thiền.
- Cúng dường tứ sự cho 250 chú tiểu tại Tu Viện của ngài Kamapa 17, tại Bồ đề đạo tràng.
- Tối, tu tập tại tháp Đại Giác Bồ Đề Đạo Tràng.
- Nghỉ đêm tại khách sạn Tathagat.
Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng)
Day 13
(19/11/2016)
Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng)

Sáng, tu tập tại Đại Tháp, tụng kinh, lễ Phật, kinh hành...
- Phát 500 phần quà cho những người nghèo khổ tại khu vực Bồ đề đạo tràng.
- Trưa, Phát cơm từ thiện cho những người nghèo tại Đại Tháp.
- Chiều, chương trình shopping tự do
- Tối, buổi lễ Hoa đăng, đốt nến cầu nguyện hòa bình.
- Nghỉ đêm tại khách sạn Tathagat.
Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng)
Day 14
(20/11/2016)
Bodh Gaya → Varanasi (Bồ Đề Đạo Tràng → Lộc Uyển)

- Sáng, sau khi điểm tâm, khởi hành đi Varanasi.
-Trưa, tới Varanasi, check in và dùng trưa tại khách sạn.

- Chiều, Viếng thăm Bảo tháp Chaukhandi, nơi Đức Phật gặp năm anh em Tôn giả Kiều Trần Như.
- Chiêm bái vườn Lộc Uyển, lễ Phật, tụng kinh tại Bảo tháp Dhammekha, nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân. Sẽ có thời pháp về bài Kinh Chuyển Pháp Luân tại nơi đây.
- Thăm ngôi chùa Tích Lan của hội Mahaboddhi, nơi có bài kinh Chuyển Pháp Luân được khắc trên những tấm đá phẳng bằng 24 ngôn ngữ của các nước Phật giáo trên thế giới.
- Tối, nghỉ tại khách sạn Surabhi.
Varanasi (Lộc Uyển)
Day 15
(21/11/2016)
Varanasi → Delhi (Lộc Uyển → Delhi)

- Sáng, ngắm cảnh bình minh trên châu thổ sông Hằng, một dòng sông thiêng liêng của Ấn độ giáo.
- Buổi lễ cầu an và phóng sanh, chụp hình lưu niệm và ngắm nhìn những đạo sĩ luyện tập yoga.
- Về khách sạn dùng trưa và check out.
- Chiều, ra sân bay về lại New Delhi.
- Tối, về tới khách sạn Asok Country Resort, ăn tối và nghỉ ngơi tại New Delhi.
New Delhi
Day 16
(22/11/2016)
Delhi Tour &

Delhi → Mỹ Quốc

- Sáng, tham quan đền Hoa Sen của đạo Bahaii, tham quan Khải Hoàn Môn (India Gate), đảnh lễ Xá lợi Phật và tham quan Viện Bảo Tàng quốc gia Ấn Độ.
- Dùng trưa tại nhà hàng Rice Bow.
-Chiều, thăm ngôi đền nổi tiếng Aksha rdham và chương t r ình shopping.
- Dùng cơm tối tại khách sạn, và tiễn đoàn ra phi trường quốc tế New Delhi để về lại Mỹ quốc.
New Delhi
Kết thúc chuyến hành hương!
 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

 

 • Thời gian: 16 ngày – Bắt đầu từ ngày 7 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 năm 2016
 • Thời hạn ghi danh: từ ngày 01/02/2016 cho đến ngày 16/08/2016
 • Phương tiện di chuyển: Máy bay, xe du lịch chất lượng cao, có máy điều hoà, tiện nghi, sạch sẽ.
 • Hướng dẫn đoàn & thuyết giảng: Chứng Minh: HT Thích Minh TÂm, (VN)Trưởng đoàn Thầy Thích Trung Nghiêm, Thầy Thích Nhuận Tánh., Thầy Thích Quãng Ảnh, Du học Sinh, Hướng dẫn Viên tại Ấn Độ, Sc Hạnh Tuệ, Sc Như Hiệp.
 • CHI PHÍ CHO MỘT NGƯỜI HÀNH HƯƠNG TRONG 16 NGÀY LÀ: 3,100.00 $USD BAO GỒM CÁC MỤC SAU ĐÂY:
 • 1) Vé máy bay khứ hồi từ Houston, TX – New Delhi và New Delhi – Houston, TX.
  2) Visa Ấn Độ (thuộc loại Douple or Multiple lấy tại Mỹ).
  3) Hai vé máy bay nội điạ ở Ấn Độ.
  4) Ăn, ở khách sạn 3 và 4 sao trong suốt 15 ngày Tại Ấn Độ, hai người một phòng.
  5) Lệ phí an ninh hàng không, thuế phi trường, lệ phí đường.
  6) Tiền Visa qua về biên giới Nepal và Ấn Độ.
  7) Xe Bus chất lượng cao đưa đoàn đi tham quan.
  8) Tiền vé vào các cổng các nơi Thánh tích và điểm tham quan tại Ấn Độ & Nepal.
  9) Tiền típ cho tài xế, phụ xe, nhân viên phục vụ tại các nhà hàng, khách sạn, người khuân vác hành lý, hướng dẫn viên của công ty du lịch, người
  10) Ăn ngày ba bữa, ẩm thực theo chương trình.

 • KHÔNG BAO GỒM:
 • 1) Chi phí bảo hiểm quốc tế.
  2) Chi phí di chuyển ở trong nước Mỹ.
  3) Chi phí phụ thu phòng đơn (nếu ai có nhu cầu riêng), hành lý quá cước.
  4) Lệ phí máy chụp ảnh, quay phim tại điểm tham quan tại Ấn Độ và Nepal.
  5) Cúng dường các Chùa và làm từ thiện trong chuyến hành hương. Ban tổ chức xin kêu gọi tùy hỷ phát tâm ủng hộ của quý Phật tử trong đoàn.

  XIN LƯU Ý:
  1) Hộ chiếu phải còn thời hạn trên 6 tháng kể từ ngày khởi hành (7/11/2016).
  2) Khách hành hương hải ngoại, nếu đi từ Việt Nam, thì trước khi về Việt Nam nên xin Visa vào Việt Nam nhiều lần (Multiple entry), để tránh gặp khó khăn.
  3) Mỗi khách hành hương nộp 02 tấm ảnh 4x6 (nền trắng) để làm Visa nhập cảnh Ấn Độ và Nepal.
  4) Hành lý tối đa 15 kg ký gởi và 7 kg xách tay cho máy bay nội địa bên Ấn Độ.
  5) Hạn chót đăng ký là ngày 16 tháng 08 năm 2016, phải (deposit) đóng trước 1,000.00 USD để ban tổ chức lo những thủ tục cho quý vị. Khi đã ghi danh tham dự và đến ngày 16/ 09/2016 phải đóng số tiền còn lại.
  6) Quý vị đem theo áo Tràng để làm lễ.

  7) Nếu quý vị hủy bỏ chuyến đi:
  - Thời gian 60 ngày trước ngày khởi hành thì ban tổ chức sẽ hoàn trả tiền lại.
  - Thời gian 50 ngày trước ngày khởi hành thì quý vị sẽ bị mất 20 %.
  - Thời gian 40 ngày trước ngày khởi hành thì quý vị sẽ mất 50 %.
  - Thời gian 30 ngày trước ngày khởi hành thì quý vị sẽ mất 75%.
  - Thời gian 20 ngày trước ngày khởi hành thì sẽ không hoàn tiền lại

  NƠI GHI DANH:
  Xin quý Phật tử vui lòng ghi danh với Ban Tổ Chức chúng tôi tại các địa chỉ sau đây:
  1. Thầy Trung Nghiêm: (512 )955 - 4800    Thầy Nhuận Tánh: (832) 248 - 5278
  2. Sc Hạnh Tuệ: ( 832) 228 - 2760

  Ban tổ chức rất mong được kết thiện duyên hội ngộ cùng quý vị trong chuyến hành hương tâm linh và chiêm bái miền đất Phật đầy phước báo và bổ ích này! Chương trình này chỉ dành cho quý Phật tử có ước nguyện hành hương - chiêm bái; không thích hợp cho những ai nhắm vào mục đích du lịch, hay coi chuyến hành hương là một cuộc du hý. Mỗi thành viên tham gia đều mang tính cách tự nguyện cá nhân. Nghi thức làm lễ tại các Thánh địa có chương trình riêng do Ban tổ chức hướng dẫn. Mọi thông tin liên quan đến chuyến hành hương, xin liên lạc với Ban tổ chức để biết thêm chi tiết.

  Kính chúc quý vị luôn an lạc và thăng tiến trong cuộc sống!

  Ban Tổ Chức

  * Chương trình có thể thay đổi với mục đích làm những gì tốt nhất cho phái đoàn.

  • Thông Báo
   Đạo Tràng Liên Hữu Tịnh Độ
   Long Trọng Thông Báo:

   Thư Mời Đại Lễ Vu Lan 2017


       

   Tiệc Chay 2017

       

   Trường Việt Ngữ Hương Sen
   Thời gian dự kiến khai giảng lớp học vào đầu tháng 9 năm 2013


        Đạo Tràng Liên Hữu Tịnh Độ.
   Kính nguyện Chư Tôn Đức Tăng Ni lợi sanh đa hạnh.
   Chúc nguyện Chư Phật tử đa sở như cầu.
   Và chúc nguyện thế giới nhân loại được an bình.