Pure Land Buddhist Fellowship Center
Liên Hữu Tịnh Độ
  1455 County Road 137 / Hutto, Texas 78634
Tel: ( 512) 846 - 2348 & ( 512 ) 955- 4800
Email: lienhuutinhdo@yahoo.com & Website: http://lienhuutinhdo.org
 

Liên Hữu Tịnh Độ


Cung Chúc Tân Xuân
Chùa Là Mái Ấm Ta Về
Chung Tay Xây Dựng Không Nề Hà Chi.
Xuân Về, Tết Đến Thành Tâm Kính Chúc Chư Tôn
Giáo Phẩm, Hoà Thượng, Thượng Toạ Đại Đức
Tăng Ni, Tấn Tu Đạo Nghiệp, Phật Sự Hanh Thông,
Đạo Quả Chóng Thành.
Thành Tâm Kính Chúc Chư Đồng Hương Phật Tử,
Quý Ân Nhân, Thương Nhân: Sức Khoẻ Kiện
Khang, Gia Đạo An Hoà, Sự Nghiệp Tấn Đạt, Vạn
Sự Kiết Tường.

Tỳ Kheo: Thích Trung Nghiêm.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN XUÂN

Chủ nhật ngày 22/01/2017.
10:00 am: Lễ Tất Niên- Sám Hối Cuối Năm. Cúng Giỗ, Hiệp Kỵ Chư Hương Linh Thờ Tự Tại Chùa.

Thứ sáu ngày 27/01/2017 ( Nhằm ngày 30/12/Bính Thân) 6:00 pm-9:00 pm: Văn nghệ, hái lộc, bốc số trúng thưởng. 9:00 pm: Đốt pháo đón giao thừa. Lễ vía Phật Di Lặc.

Chủ Nhật Ngày 29/01/2017 ( Nhằm ngày 2 Tết ) 10:00 am: Lễ cầu an chúc Tết đầu năm. Tuyên sớ Cầu An, dùng cơm thân mật.

Từ Ngày 31/01-4/02/2017 (Nhằm ngày 4-8 Tết) Mỗi tối lúc 7:00 pm: Khai Kinh Dược Sự, Đốt Đèn Dược Sư, Tuyên Sớ Cầu An Đầu Năm.

Ngày 05/02/2017 ( Nhằm ngày 9 Tết) Tham gia hành hương lễ Phật, cúng dường tại các chùa Dallas.

Trân trọng thông báo quý đồng hương và Phật tử cùng về chùa đón Xuân và dâng lời cầu nguyện.
 • Thông Báo
  Đạo Tràng Liên Hữu Tịnh Độ
  Long Trọng Thông Báo:

  Thư Mời Đại Lễ Vu Lan 2017


      

  Tiệc Chay 2017

      

  Trường Việt Ngữ Hương Sen
  Thời gian dự kiến khai giảng lớp học vào đầu tháng 9 năm 2013


       Đạo Tràng Liên Hữu Tịnh Độ.
  Kính nguyện Chư Tôn Đức Tăng Ni lợi sanh đa hạnh.
  Chúc nguyện Chư Phật tử đa sở như cầu.
  Và chúc nguyện thế giới nhân loại được an bình.