Pure Land Buddhist Fellowship Center
Liên Hữu Tịnh Độ
  1455 County Road 137 / Hutto, Texas 78634
Tel: ( 512) 846 - 2348 & ( 512 ) 955- 4800
Email: lienhuutinhdo@yahoo.com & Website: http://lienhuutinhdo.org
 

Hội Chợ Đại Việt
   

Kết Quả Xổ Số Hội Chợ Đại Việt
Chủ Nhật Ngày 10 Tháng 09 Năm 2017

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU

 
The Winner is:
Anh Long - Dalas, TX
     Giải Nhất: One Sony Laptop. Trị Giá $1,000.00
Mang số: 16093
First Prize: One Sony Laptop Worth $1,000.00
The number is: 16093
 
The Winner is:
Ông Võ Toại San Jose, California.
Cháu của ông Trần Nhơn Mai
     Giải Nhì: One Apple IPad. Trị Giá $500.00
Mang số: 15829

Second Prize: One Apple IPad Worth $500.00
The Number is: 15829
 
Ba giải an ủi mỗi giải trị giá $100.00

Five consolation prizes worth $100.00
1. Mang số ( The Number is): 16156
2. Mang số ( The Number is): 16658
3. Mang số ( The Number is): 12290
 • Thông Báo
  Đạo Tràng Liên Hữu Tịnh Độ
  Long Trọng Thông Báo:

  Thư Mời Đại Lễ Vu Lan 2017


      

  Tiệc Chay 2017

      

  Trường Việt Ngữ Hương Sen
  Thời gian dự kiến khai giảng lớp học vào đầu tháng 9 năm 2013


       Đạo Tràng Liên Hữu Tịnh Độ.
  Kính nguyện Chư Tôn Đức Tăng Ni lợi sanh đa hạnh.
  Chúc nguyện Chư Phật tử đa sở như cầu.
  Và chúc nguyện thế giới nhân loại được an bình.