Pure Land Buddhist Fellowship Center
Liên Hữu Tịnh Độ
  1455 County Road 137 / Hutto, Texas 78634
Tel: ( 512) 846 - 2348 & ( 512 ) 955- 4800
Email: lienhuutinhdo@yahoo.com & Website: http://lienhuutinhdo.org
 

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT TU HỌC - TẠI ĐẠO TRÀNG
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat

Click Snooze to be reminded again in:
Snooze
select
 
Ghi Chú:

 • Các khóa lễ Cầu Nguyện và Giảng Pháp hàng tuần vào ngày Chủ Nhật sẽ bắt đầu vào lúc 10:30 am
  * Mỗi Chủ Nhật từ 9:00 am - 10: 30 am và từ 2:00 pm- 4:00 pm đạo tràng niệm Phật

 • Thời khóa Tịnh Độ hàng đêm thứ Ba , Năm, Bẩy sẽ bắt đầu từ 7:00 pm
  * Mỗi tối thứ Bẩy hàng tuần vào lúc 07:00 pm đạo tràng Niệm Phật.

 • Thông Báo
  Đạo Tràng Liên Hữu Tịnh Độ
  Long Trọng Thông Báo:

  Thư Mời Đại Lễ Vu Lan 2017


      

  Tiệc Chay 2017

      

  Trường Việt Ngữ Hương Sen
  Thời gian dự kiến khai giảng lớp học vào đầu tháng 9 năm 2013


       Đạo Tràng Liên Hữu Tịnh Độ.
  Kính nguyện Chư Tôn Đức Tăng Ni lợi sanh đa hạnh.
  Chúc nguyện Chư Phật tử đa sở như cầu.
  Và chúc nguyện thế giới nhân loại được an bình.