Pure Land Buddhist Fellowship Center
Liên Hữu Tịnh Độ
  1455 County Road 137 / Hutto, Texas 78634
Tel: ( 512) 846 - 2348 & ( 512 ) 955- 4800
Email: lienhuutinhdo@yahoo.com & Website: http://lienhuutinhdo.org
 

HOÁ TU MÙA HÈ CHO TUỔI TRẺ

KHOÁ TU MÙA HÈ CHO TUỔI TRẺ

06/22- 26/2016

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN

Hướng Dẫn Các Em Thực Tập 4 Oai Nghi, Đi, Đứng, Nằm, Ngồi, Ăn Cơm Chánh Niệm, Hành Xử, Lắng Nghe………

Mỗi Tối Thứ 5, 7. Lúc 7:00 PM. Pháp Đàm: ( Lắng Nghe Để Hiểu, Nhìn Lại Để Thương. “ Mời Các Bậc Phụ Huynh Cùng Tham Gia Để Chia Sẽ” )

Tập Ngồi Thiền, Lạy Phật, Thiền Hành, Tập Thể Dục, Sinh Hoạt Vòng Tròn, Học Giáo Lý……..(Theo Chương Trình Riêng)

THỜI GIAN KHOÁ TU

5:00 PM: 22/06/2016: Chào Đón Các Bạn Trẻ Đến Tham Dự Khoá Tu.

5:00 PM: 26/06/2016 : Kết Thúc Khoá Tu

GHI DANH THAM DỰ KHOÁ TU

Các em mang theo sleeping bags, áo quần, vật dụng cá nhân cho suốt 4 ngày ở lại tại chùa.

Liên Lạc:

Thầy Trung Nghiêm: (512) 955-4800

Nguyên Mai: (512) 632-8187

Liễu Chơn: (512) 203-4887

      

Quý Thầy Cô Hướng Dẫn:

Thầy Thích Tịnh Mãn, Thầy Thích Trung Nghiêm, Thầy Thích Trung Chiếu, Sư Cô Thích Nữ Thanh Diệu Giác, Sư Cô Thích Nữ Hạnh Tuệ.

* Có kinh nghiệm tu tập, hiểu tâm lý tuổi trẻ, thông thạo tiếng Anh và sự trợ giúp của các anh chị gia đình Phật tử.

   

   

Những Hình Ảnh Sinh Hoạt

   

Đạo Tràng Liên Hữu Tịnh Độ
1455 County Road 137
Hutto, Texas 78634
( 512) 846-2348 & ( 512) 955-4800

06/22-26/2016

lienhuutinhdo@yahoo.com

lienhuutinhdo.org

 • Thông Báo
  Đạo Tràng Liên Hữu Tịnh Độ
  Long Trọng Thông Báo:

  Thư Mời Đại Lễ Vu Lan 2017


      

  Tiệc Chay 2017

      

  Trường Việt Ngữ Hương Sen
  Thời gian dự kiến khai giảng lớp học vào đầu tháng 9 năm 2013


       Đạo Tràng Liên Hữu Tịnh Độ.
  Kính nguyện Chư Tôn Đức Tăng Ni lợi sanh đa hạnh.
  Chúc nguyện Chư Phật tử đa sở như cầu.
  Và chúc nguyện thế giới nhân loại được an bình.