Pure Land Buddhist Fellowship Center
Liên Hữu Tịnh Độ
  1455 County Road 137 / Hutto, Texas 78634
Tel: ( 512) 846 - 2348 & ( 512 ) 955- 4800
Email: lienhuutinhdo@yahoo.com & Website: http://lienhuutinhdo.org
 

Đại Lể Phật Đản 2015
Đại Lể Phật Đản 2017


KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2641

CHỦ NHẬT NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2017

Trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương Phật tử gần xa dành thời gian về chùa tham dự đại lễ Phật Đản PL 2561 tại Đạo Tràng Tịnh Độ. Dưới sự chứng Minh của HT. Thích Chơn Lễ, TT Thích Nhuận Tánh, và Chư Tăng Tại Bổn Tự.

Chương Trình Phật Đản.

10:00 am : Tiếp Đón Quan Khách.
10:30 am : Cung Nghinh Chư Tôn Đức Tăng Quan Lâm Lễ Đài Nghi lễ chính thức
Thuyết giảng: giá trị của đạo Phật giữa cuộc đời.
Dâng hoa cúng phật ( Gia đình Phật Tử Minh Tâm)
Cảm tạ và hồi hướng.
Dùng cơm chay và thưởng thức Văn Nghệ Kính Mừng Phật Đản ( do các anh chị nghệ sĩ địa phương và GĐPT Minh Tâm phối hợp tổ chức).
2:30 pm: Lễ cúng thí thực cô hồn
3:30 pm: Hoàn mãn.
 • Thông Báo
  Đạo Tràng Liên Hữu Tịnh Độ
  Long Trọng Thông Báo:

  Thư Mời Đại Lễ Vu Lan 2017


      

  Tiệc Chay 2017

      

  Trường Việt Ngữ Hương Sen
  Thời gian dự kiến khai giảng lớp học vào đầu tháng 9 năm 2013


       Đạo Tràng Liên Hữu Tịnh Độ.
  Kính nguyện Chư Tôn Đức Tăng Ni lợi sanh đa hạnh.
  Chúc nguyện Chư Phật tử đa sở như cầu.
  Và chúc nguyện thế giới nhân loại được an bình.